İnsan Kaynakları

Stratejilerimiz doğrultusunda şirket kültürümüze uyum sağlayabilecek, potansiyel sahibi insan kaynağını Alternatif Ailesinin bir üyesi yapmak ve sürekli gelişimine katkıda bulunmak, kurumsal hedeflerimizi gerçekleştirebilmek, çalışan profilimizi sürekli yükseltmek ve geliştirmek ana hedeflerimizdir.
Yine stratejilerimiz doğrultusunda ana İK politika ve stratejilerini tespit etmek ve geliştirmek, temel değerlerin yayılımını sağlamak, modern uygulamaları, faaliyetleri araştırmak, bilgi paylaşımı sağlamak, organizasyon, uygulama ve iyileştirmelere destek vermek, sonuçları ve ana uygulamaları denetlemek ve üst yönetimi görüş ve önerileri ile bilgilendirmek temel sorumluluklarımızdır.

İnsan kaynağı ihtiyaçlarımız stratejik hedeflerimiz doğrultusunda belirlenir. İşe alımlar vizyon, misyon, amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirilir. İşe alım sürecimizde, performansları ile fark yaratacak, değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının şirketimize kazandırılması hedeflenmektedir.

Performans ve Kariyer Yönetimi
Performans değerlendirme, çalışanların hem iş hedefleri hem de yetkinlikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Verilen hedefleri gerçekleştiren, kendisini bulunduğu görevin üzerindeki mesleki ve kişisel normlara uygun olarak sürekli geliştirerek fark yaratan kişileri tespit eder ve çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendiririz.

Eğitim
Çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek olmak, rehberlik yapmak ve gerekli ortamı sağlayarak iş hedeflerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak temel ilkemizdir. Bilgi ve deneyimlerimizin takım çalışması içerisinde paylaşılması ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışma ortamları yaratarak proje çalışmaları, rotasyon gibi farklı eğitim ve gelişim metotları uygulanmaktadır.

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar
Çalışanlarımızın ücretleri, enflasyon oranı, işin gerekliliği ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. İş-ücret dengesinin sağlanması, performans’a göre ücretlerin farklılaştırılması, ücret araştırmalarının yapılması ve şirket içi adaletin sağlanması temel prensibimizdir. Belirlenen ücret ve yan haklar belirli bir sistem dahilinde tüm yasalara, düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Koruması
Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı ile çevre koruması öncelikli konularımızdandır. Bu bilinçle hem yöneticilerimizin hem de çalışanlarımızın işbirliğini esas alırız. Yürürlükteki çevre, sağlık ve güvenlik kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket ile sürdürülebilir hizmet ilkelerine uyarız. Bu konularda periyodik kontroller ve bilinçlendirme eğitimleri ile şirket kültümüz olarak yaygınlaşmasına odaklanırız.

İş başvurusunda bulunmak için CV’nizi alternatif@alternatif.tc adresine gönderiniz veya aşağıdaki formu doldurunuz..